Rezultati Popisa Stanovnistva 2002. - Arhiva

 

Pезултати Пописа 2002.
  Републикa Србијa, Централнa Србијa и Војводинa
.............................................................................................................
 
Пораст-пад становништва у земљи, домаћинстава и станова
у пописима 1991. и 2002. - први резултати
 

2002

1991

пораст-пад
2002-1991
индекс
1991=100
СТАНОВНИШТВО У ЗЕМЉИ
Република Србија
7478820
7548978
-70158
99.1
Централна Србија
5454333
5582611
-128278
97.7
Војводина
2024487
1966367
58120
103.0
ДОМАЋИНСТВА
Република Србија
2614320
2418156
196164
108.1
Централна Србија
1890212
1732900
157312
109.1
Војводина
724108
685256
38852
105.7
СТАНОВИ
Република Србија
2980882
2723175
257707
109.5
Централна Србија
2185886
1979594
206292
110.4
Војводина
794996
743581
51415
106.9
 
Југословенски грађани на раду у иностранству код страног послодавца
или на самосталном раду и чланови породице који с њима бораве у
иностранству у пописима 1991. и 2002.
 

2002

1991

пораст-пад
2002-1991
индекс
1991=100
Република Србија
395942
290164
105778
136.5
Централна Србија
328794
226295
102499
145.3
Војводина
67148
63869
3279
105.1

Број стоке и живине у пописима 1991. и 2002.

 

2002

1991

пораст-пад
2002-1991

индекс
1991=100

КОЊИ

Република Србија

31295

53325

-22030

58.7

Централна Србија

20960

35704

-14744

58.7

Војводина

10335

17620

-7285

58.7

ГОВЕДА

Република Србија

776755

1109858

-333103

70.0

Централна Србија

630044

973725

-343681

64.7

Војводина

146711

136133

10578

107.8

ОВЦЕ

Република Србија

1547103

2263035

-715932

68.4

Централна Србија

1383220

1996800

-613580

69.3

Војводина

163883

266235

-102352

61.6

СВИЊЕ

Република Србија

2164696

2871677

-706981

75.4

Централна Србија

1455937

2072908

-616971

70.2

Војводина

708759

798769

-90010

88.7

ЖИВИНА

Република Србија

11124827
12652263
-1527436
87.9

Централна Србија

7176403
8565722
-1389319
83.8

Војводина

3948424
4086541
-138117
96.6

izvor podataka :  Republicki Zavod za statistiku

Unesite kljucnu rec
 Vas Dnevni Horoskop
 Poletite sa JAT-om
 Upoznajte preduzetnike iz naseg sela

e-mail: support@melnica.com

All Right Reserved.   copyright:   Melnica-Online   ©  2003.

Vrh strane