K u l t u r a   /  Zajednica Vlaha - Paulj Matejic

 

 
" Zajednica Vlaha - Paulj Matejic "
 
      U skladu sa odredbom clana 10. stav 2.Zakona o udruživanju gradana u udruženja,  
       društvene organizacije i politicke organizacije koje se osnivaju za teritoriju SFRJ,
         na Osnivackoj Skupstini Udruženja gradana " Zajednica Vlaha - Paulj Matejic ",
                                   održanoj 24. 12. 2003 god, u Melnici, doneta je:
 
 
 ODLUKA O OSNIVANJU
 
 
                       Udruženja   gradana   " Zajednica Vlaha - Paulj Matejic ",
                                       kao nevladino, nestranacko i neprofitno.
 
 
 
          Ciljevi i zadaci Udruženja su:
     
          1. Prikuplja i oraduje naucnu, kulturnu, prosvetnu i istorisku literaturu,
          2. Izdaje i prezentuje Vlašku kulturnu baštinu u pisanoj formi, korišcenjem
              video i audio tehnike i drugih sredstava savremenog komuniciranja,
          3. Održava tradiciju i kulturu Vlaha,
          4. Poboljšanje uslova u kojima Vlasi zive i smanjenje socijalnih problema,
          5. Organizuje samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, strucne skupove,
              savetovanja, seminare i druge oblike strucnog obrazovanja ove oblasti,
          6. Podstice obrazovanje Vlaha, kao i njhovu dalju emancipaciju i ukljucivanje
              u sve sfere kulturnog i javnog života,
          7. Kulturno uzdizanje Vlaha,
          8. Saradnju sa svim Vlaškim i ostalim udruženjima u Srbiji i van nje.
 
 
 
 
              Melnica, 24.12.2003.
 
 
  
  Vlasi...  Ko su ?    Sta su ?   Odakle poticu?

           

Unesite kljucnu rec

 Vas Dnevni Horoskop
 Poletite sa JAT-om
 Upoznajte Preduzetnike iz naseg sela

e-mail: support@melnica.com

All Right Reserved.   copyright:   Melnica-Online   ©  2003.

Vrh strane